1/ MÔN ÂM NHẠC

* Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười

* Ôn tập TĐN số 1,2

* Ôn tập nhạc lý: Quãng, giọng son trưởng.

* Âm nhạc thường thức: Tìm hiểu thêm về nhạc sĩ Trai-xcop-xki.

2/ MÔN THỂ DỤC

CHỦ ĐỀ:

NHẢY XA – TTTC – CHẠY BỀN

 

 

Tiết  40 – Nhảy cao: Ôn giai đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy), giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà – giậm nhảy

– TTTC: (Cầu lông) thực hiện kỹ thuật phát cầu thuận tay cao su.

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên ( Nam 600m , nữ 500m )

Tiết  41 – Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” (do GV chọn), Chạy đà chính diện – giậm nhảy co chân qua xà

– TTTC: (Cầu lông) thực hiện kỹ thuật phát cầu thuận tay cao su.

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên ( Nam 600m , nữ 500m )

Tiết  42 – Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ chạy đà – giậm nhảy (do GV chọn), giai đoạn trên không và tiếp đất (nhảy cao kiểu “bước qua”)

– TTTC: (Cầu lông) thực hiện kỹ thuật phát cầu thuận tay cao su.

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên ( Nam 600m , nữ 500m )