Sáng ngày 25/3/2022, BCH Đoàn trường THCS Lý Thường Kiệt đã tổ chức Lễ Kết nạp đoàn cho 35 đội viên ưu tú của học sinh khối 9.

z3289410508551_705f64747de4fd436372528e9c385abe

Hoạt động này nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng lớn mạnh. Mong rằng các em sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành những đoàn viên ưu tú của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệt tình, trách nhiệm, có lý tưởng sống; viết tiếp những trang sử vẻ vang, đầy tự hào xứng đáng là Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.