Lịch thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
01/6/2019 Sáng – 7 giờ 30: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi.

– 9 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

02/6/2019 Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
Chiều Toán 120 phút 14 giờ 25 14 giờ 30
03/6/2019 Sáng Ngoại ngữ 60 phút 7 giờ 50 8 giờ 00
Lịch sử 60 phút 9 giờ 25 9 giờ 30
Chiều

(Thi các môn chuyên)

Ngữ văn, Toán,

Tin học, Sinh học

150 phút 14 giờ 25 14 giờ 30
Tiếng Pháp; Tiếng Đức

Tiếng Nhật (môn thay thế)

120 phút 14 giờ 25 14 giờ 30
04/6/2019 Sáng

(Thi các môn chuyên)

Vật lí, Lịch sử, Địa lí 150 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
Hoá học, Tiếng Anh 120 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
05/6/2019

(CT song bằng)

Sáng Toán bằng tiếng Anh 60 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
Vật lý bằng tiếng Anh 60 phút 9 giờ 40 9 giờ 45
Chiều Tiếng Anh 60 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
Hóa học bằng tiếng Anh 60 phút 15 giờ 40 15 giờ 45
18/6/2019

(CT song bằng)

Cả ngày Phỏng vấn Thời gian phỏng vấn của từng ca sẽ được thông báo đến thí sinh sau khi có kết quả Vòng 2