Cùng sự tham gia của các trường THCS Bát Tràng, THCS Đông Dư, THCS Lê Lợi, THCS Láng Thượng, THCS Thực Nghiệm và bà Lê Thị Lan Anh – Điều phối viên Trung tâm Sáng kiến Dân số và Sức khỏe!
Sự kiện này được tổ chức với mục tiêu:
-Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình truyền thông trong trường học giữa các nhóm Tình nguyện trẻ (TNT).
-Tăng sự kết nối giữa cha mẹ, con cái, giáo viên, nhà trường để có thể trao đổi cởi mở về tình dục và sinh sản nói chung, vấn đề quấy rối tình dục nói riêng.
-Trang bị cho học sinh kiến thức, kĩ năng về quấy rối tình dục nói riêng và sức khỏe sinh sản tình dục nói chung.
Với những mục tiêu đó, các đoàn đã mang đến buổi giao lưu tinh thần và các sản phẩm nghệ thuật đáp ứng được mục tiêu đó để chúng ta cùng nhau học hỏi, chia sẻ để trẻ em nói chung và học sinh của các nhà trường chúng ta nói riêng luôn được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, đầy tình yêu thương.

6dd16582-8b63-417a-93e0-3f31e8ebba60 b62d10e2-6d5b-43dc-b5bc-f962de045a8c bb5ffd58-bb54-4742-8594-34fa72f108b3 d1f4987f-b586-4b84-97be-8f6d8ae1dd18 ff464441-b0d0-43f7-9f21-6b6b34855efc 4575025c-e92f-4c6a-8f87-628d77e6bbbd 8e5077ad-c6d0-4026-8413-3711b51841c6 2290822b-1aaf-4f70-b760-af4f1445eb82 d28c0349-6bd7-49d9-aa64-b55a4c498392 be4b5406-a5f5-455f-b589-6c457e835c20 323a3c3e-f2a3-4b08-bf04-bbe581266ae7 820ccb33-428d-4f57-b899-825867f4802c 82106c18-2f34-4754-b175-9abee66558db 408cb06e-5480-46cb-b9b4-3c7f54a6a4a7 7b41108d-5e0b-4d66-b68b-22c9956a95f7 27516009-591a-4684-9233-6f9a89b3a1ea c11ae9ff-d6c8-4ebd-8e95-b7e099448441 ecf4242b-317f-4133-9445-217a76b33e6b 3fb9a325-61fd-49fd-8ff9-38cc06cdb5f4 1170c9e4-a42a-4b89-9d8f-6ce22986f77f 92d314a1-aeb2-4ac7-9d8c-196921acdfc5 ca4097f5-14bb-4c40-9eda-3b68ab58b72e