Giáo viên: Ngô Thị Thường

 

Click vào để nghe giảng: http:://youtu.be/d94fzgB7J5o