Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Ngà

 

Click vào để nghe: https://youtu.be/Eqdt73Tz6ro