Giáo viên: Phạm Thị Thu  Hiền

 

Click vào để nghe bài giảng: https://m.youtube.com/watch?v=U53KQSfPlTs&t=13s