🎉PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VẼ TRANH CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI KHÔNG KHÓI THUỐC”🌈🚭
📝Thực hiện Công văn số 381-CV/HĐĐTP ngày 18/1-/2021 của Hội đồng Đội Thành phố về việc triển khai Cuộc thi vẽ tranh kèm khẩu hiệu Slogan phòng, chống tác hại của thuốc lá với chủ đề “Thế giới không khói thuốc – Smoke-Free World” dành cho thiếu nhi toàn quốc năm 2021
💥 Liên đội trường THCS Lý Thường Kiệt phát động cuộc thi vẽ tranh với nội dung cụ thể như sau:
📜Nội dung: Vẽ tranh kèm khẩu hiệu Slogan phòng, chống tác hại của thuốc lá với chủ đề “Thế giới không khói thuốc – Smoke-Free World.
💌– Hạn cuối nộp bài tới GV Mỹ thuật: Thứ hai ngày 6/12/2021e7528410-c5d4-47df-b6ad-2400cb56b389 f0ced12d-c867-4839-9d5f-0820c41c4de0 797ebfe7-5dc1-416b-b9ce-a5bd017639a7