🌷Làm cho trẻ AN TOÀN và HẠNH PHÚC là sứ mệnh của chúng tôi.
🌷 Hoạt động HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ QUYẾT ĐỊNH Ở CHÚNG MÌNH (GIRLS DECIDE) hướng tới Chiến dịch THẾ HỆ HY VỌNG – LÀM CHỦ TƯƠNG LAI đang được thực hiện tại trường THCS Lý Thường Kiệt.