Học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT nghỉ học tuần tới đến hết ngày 8/3/2020. Các trường tiếp tục thực hiện công tác phòng dịch. Chuẩn bị các điều kiện khi HS quay trở lại học tập.

6f6d2918-c809-428f-840a-35340b5fb5f9