1. Học sinh nghỉ học từ ngày 31/01/2021 đến hết ngày 07/02/2021 để phòng chống dịch Covid-19.
2. Trong thời gian nghỉ học, học sinh học tập dưới sự hướng dẫn của Thầy Cô giáo.
3. Cha mẹ học sinh phối hợp với các Thầy Cô giáo khi nhà trường triển khai các biện pháp ôn tập, dạy học trực tuyến.
4. Cha mẹ học sinh quản lý con chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thông điệp “5K” của Bộ y tế.
Trong trường hợp có những bất thường, vui lòng báo ngay cho Thầy Cô giáo chủ nhiệm.
5. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán: Thực hiện theo công văn 47/SGDĐT-VP (từ ngày 10/02/2021 đến hết 16/02/2021).
Trân trọng!