Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Trung ương, khả năng trong những ngày sắp tới Hà Nội sẽ có những ngày sẽ rét đậm, rét hại. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), UBND Thành phố và để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học, đặc biệt là các trường học vùng nông thôn, miền núi và các lớp điểm lẻ, địa bàn khó khăn cần chú ý thực hiện các quy định sau:

Nguồn tin: VĂN PHÒNGSố văn bản: 64/SGDĐT-VP

Người ký: TS. Chử Xuân Dũng, Giám đốc

Trích yếu: V/v đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh

Ngày ban hành: 9/1/2018

Ngày hiệu lực: 9/1/2018

Công văn 64-sgd-vp