Với mục tiêu “ Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”, các giáo viên trong nhà trường đã xác định đổi mới phương pháp dạy học lấy nguyên tắc vàng là: nhẹ nhàng- thoải mái- giờ học hiệu quả- học sinh hứng thú học tập.
Đây là giờ học Mĩ thuật do cô giáo Nguyễn Thu Hiền – Giáo viên trường ….. tại lớp 7A6 với chủ đề: Giao thông. Trong quá trình học tập , các em vừa được học vừa được chơi, vừa được giao lưu, hợp tác cùng bạn bè và thầy cô nên em nào cũng phấn khởi, mong chờ đến giờ học Mĩ thuật.

click vào để xem tiếp: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=138491627879764&id=108588064203454