Click vào để tải bài:

Môn Toán:bai-tap-toan-8-13-4-18-4

Môn Anh:bai-tap-tieng-anh-8-tuan-12

Môn Lý:l8-bai-tap-tuan-13-4-19-4

Môn CN:pbt-cn-8-13-4-18-4