Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Giáo viên: Nguỵ Thị Thái – Nguyễn Thị Hiền click vào để nghe bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=ln6iEAp_juo&t=156s

Tiếng Anh Lớp 6

Giao viên: Lý Thị Hoài Thư Click vào để nghe bài giảng: https://youtu.be/Xk2Z8j8l-U8

Tiếng Anh lớp 9

Giáo viên: Vũ Thị Nga Click vào để nghe bài giảng: https://youtu.be/kxv19E6GbVQ

Tiếng Anh Lớp 8

Giáo viên: Nguyễn Thị Nhị Hà Click vào để nghe bài giảng: https://youtu.be/ePLbbIpht1k

Tiếng Anh Lớp 7

Giáo viên: Lê Thu Trang   Click vào để nghe bài giảng:https://youtu.be/OToJpxlmaU8  

Văn 9

Giáo viên: Lã Thị Phương Loan Click vào để nghe bài giảng: https://www.facebook.com/100006629619347/posts/2630032087227753/?d=n

TOÁN 7: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

Giáo viên: Phạm Thị Phượng   Click vào nghe bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=RaE3fBBa-yQ&feature=share

Tìm hiểu chung về lập luận giải thích

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang Click vào để nghe bài giảng: tim-hieu-chung-ve-lap-luan-giai-thich

Hướng dẫn học sinh ôn tập tiết 92 – Chương trình địa phương

Văn 8 – Tiết 92 chương trình địa phương (phần tập làm văn) Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Anh   Click vào để nghe giảng: https://youtu.be/-O8xGxDlM0w

Hướng dẫn học sinh tự ôn tập văn bản: Nói với con

Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Thuỷ   Click vào để nghe giảng: noi-voi-con-web